Uit de inhoud van Vakblad Afval! december 2020

Van Veldhoven versnelt voor statiegeld op blikjes

Na haar besluit van afgelopen april om de statiegeldregeling uit de breiden naar kleine flesjes, lijkt Stientje van Veldhoven - in wellicht haar laatste kwartaal als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - ook statiegeld op blikjes te willen gaan invoeren. Daarnaast zorgde de nieuwe recycledoelstelling voor verpakkingen voor kritische vragen tijdens het Algemeen Overleg Circulaire Economie.

2020: Brussel toont daadkracht

Wie maakte de meeste indruk in 2020, en wat was de grootste sprong voorwaarts richting een circulaire economie? Vorig jaar prijkte staatssecretaris Stientje van Veldhoven bovenaan de lijst van 'aanvoerders'. In dit tweede jaar waarin de redactie van Vakblad Afval!/AfvalOnline haar lezers vroeg een Eindejaarslijst op te stellen, ontbreekt nagenoeg een boegbeeld. En meest opvallende ontwikkeling? Die kwam dit jaar uit Brussel.

Verschil private en publieke omgeving niet zo groot

Publiek-private samenwerking is volgens hem een absolute noodzaak voor de verdere ontwikkeling van circulariteit. Als nieuwe algemeen directeur bij de publieke onderneming Rova wil Roger Beuting dan ook een stevige vinger aan de pols houden van de ontwikkelingen in de private markt. Voor Rova is het ondertussen zaak de juiste kwaliteit afvalstromen aan die markt te leveren.

"Milieuwetgeving nog niet klaar voor circulaire economie"

Tijdens het eerste Nationaal Recycling Congres waren materiaalorganisaties het erover eens dat het goed gaat, maar beter moet. De vraag is alleen hoe: nieuwe regels of andere belastingen?

Stijging afvalstoffenheffing in 2021 lijkt fait accompli

In een aantal gemeenten moesten colleges de afgelopen maanden een ongemakkelijke boodschap naar hun raad sturen: de afvalstoffenheffing moet omhoog. Het is een hard gelag voor de goed scheidende burger die misschien wel had gerekend op een iets lagere heffing, maar veel gemeenten kunnen niet anders. "De financiële nood is hoog."

GBN AGR wil Earth Overshoot Day van kalender

Sinds afgelopen maart beschikt GBN Artificial Grass Recycling (AGR) in Amsterdam over haar eerste installatie om oude kunstgrasmatten te recyclen. Dit lijkt slechts het begin: ze heeft ruimte gereserveerd voor een uitbreiding en kijkt naar mogelijkheden over de grens. “We willen graag fabrieken in Duitsland en Frankrijk gaan plaatsen.”

Thuiswerken is een blijvertje

De coronacrisis heeft afval- en grondstofbedrijven anders leren kijken naar thuiswerken. Dankzij de positieve ervaringen willen ze hier in de post-coronatijd mee doorgaan. Het is wennen aan de nieuwe dynamiek, want ook leidinggeven verandert. Door het verplichtende karakter is het nu wel even doorbijten.

Door de ogen van ... Henk Bos

Henk Bos, projectdirecteur Weee Nederland, Apeldoorn

Strengere doelstellingen voor batterijen op komst

De aanstaande wijzigingen in de EU-Richtlijn batterijen en accu's betekenen naar verwachting een verhoging van de inzamelings- en recyclingdoelstellingen. Stibat vraagt zich af of het realistisch is dat meer batterijen ingezameld moeten worden. “Vanuit de circulaire gedachtegang moeten batterijen toch langer meegaan?”

Geest of letter

Wetgeving bevat regels, vormgegeven door zinnen, op hun beurt weer opgebouwd uit woorden en letters. Maar los van het letterlijke is er ook nog een context van wetgeving, het waarom van wetgeving, het doel van wetgeving ... zeg maar de geest. En soms wordt aan die geest voorbijgegaan.

Stoorstoffen in afval: een probleem?

Stoorstoffen zijn in de praktijk van recycling onvermijdelijk: 100 procent homogeniteit is technisch lastig (zo niet onmogelijk) te bereiken. De hamvraag bij overbrenging over de grens is: welke invloed hebben stoorstoffen op de procedure die de Evoa voorschrijft? Is kennisgeven noodzakelijk, of is gebruik van een Bijlage VII voldoende?

Van der Steen Reiniging & Transport breidt uit

In 2005 besloot Harm van der Steen als zelfstandige glasbakken te gaan legen met een kraanwagen. Inmiddels heeft hij een bloeiend bedrijf dat met acht voertuigen bovengrondse containers leegt, ze grondig reinigt en zowel preventief als correctief onderhoudt.