Uit de inhoud van Vakblad Afval! februari 2021

Ambities voor beter afvalbeleid moeten van de sector komen

Pieter Walraven is managing partner bij Public Matters. Hij maakt zich zorgen over de groeiende kloof tussen overheid en bedrijfsleven en hoe dit leidt tot belemmeringen in de circulaire economie. Hij pleit voor meer aandacht voor stakeholdermanagement. Vooral in de afvalsector kan dit ervoor zorgen het innovatievermogen in de circulaire economie beter wordt benut.

"Maatwerk vereiste voor opleggen financiële zekerheid"

Het Ministerie van IenW wil vergunningverleners de mogelijkheid geven om afvalbedrijven financiële zekerheid te laten stellen, zodat de overheid niet voor saneringskosten hoeft op te draaien bij een eventueel faillissement. Brancheverenigingen vrezen dat er een schot hagel op de sector wordt afgevuurd waarvan betwijfeld moet worden of het ooit doel treft. “Dit ondoordachte plan van het ministerie is hét recept om de plank volledig mis te slaan.”

Bijna totaalverbod export plasticafval buiten EU

De EU-grenzen zijn steviger op slot gegaan voor plasticafval. Alleen schoon afval dat geschikt is voor directe recycling mag nog naar niet-Oeso-landen. De regels zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar de ILT stelt zich pragmatisch op.

Laatste woord over fruitstickers nog niet gesproken

In Vlaanderen geldt sinds 1 januari een verbod op stickers op fruit en groente. In Nederland staan de fruitstickers op de 'niet'-lijst voor gft. In beide gevallen lijkt er ruimte om te praten over een uitzondering voor de composteerbare variant. Maar hoe die eruit zal zien en hoe snel die van de grond komt, is zeker in Nederland nog zeer de vraag.

Hoe houden we metaalschroot in Europa?

Moet de export van metaalschroot naar landen buiten de Europese Unie (EU) aan banden worden gelegd? Deze vraag houdt de gemoederen in recyclingland danig bezig met de herziening van de Evoa in het vooruitzicht. De splijtzwam is de kwestie in hoeverre ijzer- en non-ferro scrap schone secundaire grondstoffen zijn.

Door de ogen van ... Henk Alssema

Henk Alssema, directeur Vita Plastics/ondernemer in de circulaire economie, Groningen

Een heel gelukkig 2040

Back to the future, 2040; De wereld is drastisch veranderd. In plaats van investeren in welvaart, investeren we in welzijn en de term circulaire economie is geen hype meer, maar geïnstitutionaliseerd. We leven in een betekeniseconomie.

Makelaar van chemisch en industrieel afval

EuroWaste beschikt niet over een verwerkingsinstallatie of over inzamelvoertuigen. Toch speelt het Vlaamse bedrijf een belangrijke rol in de verwerking van chemisch en industrieel afval naar een nuttige toepassing. “De overstap van een koolstof- naar een waterstofeconomie gaat zorgen voor een ander afvalverwerkingslandschap.”

Afvaltransport met LZV's in de knel

De politie schrijft steeds vaker boetes uit aan afval(transport)bedrijven die rijden met langere en zwaardere vrachtautocombinaties (LZV's) met drie 40-kuubsafzetcontainers. Het is een hard gelag voor de bedrijven die in het verleden met de beste bedoelingen in een dergelijke configuratie investeerden.

"Afvalbedrijven kunnen scherper aan de wind zeilen"

Met een 'Hoofd en Hart-aanpak' helpt Been Management Consulting afvalbedrijven in de transitie naar een volledig circulaire economie. Volgens consultants Ralph Lodder en Niels van den Hoek is het leveren van hoogwaardige grondstoffen in combinatie met een hogere mate van efficiëntie en kostenreductie één van de belangrijkste uitdagingen.

Rechter zacht op fundamentele eisen, maar hard op de inhoud?

Eén van de doelstellingen van het bestuursrecht is het bieden van rechtsbescherming tegen de overheid. Toch is mijn gevoel dat rechters die doelstelling, zeker bij handhavingszaken, niet altijd leidend achten.

Mailen met ... Hagar Ligtvoet

Hagar Ligtvoet is afdelingshoofd Grondstoffen en Recycling bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wie is zij, en hoe kijkt zij aan tegen de ontwikkelingen in de afvalsector en het circulaire-economiebeleid? We leggen haar per mail een aantal vragen voor.

Knowhow, commitment en flexibiliteit op één locatie

In 2020 bestond Clean Mat Trucks 30 jaar. In die tijd is het bedrijf uitgegroeid van een kleine handelaar in afgeschreven gemeentelijke vrachtwagens tot internationaal 'one stop shopping centre' voor specialistische voertuigen en reinigingsvoertuigen.