Uit de inhoud van Vakblad Afval! juni 2021

Waarom IenW tekst weg lakt en de rechter daar niets aan doet

Door de nieuwe openheid in Den Haag zijn weggelakte teksten over de invoering van de importheffing op afval toch openbaar geworden. Dat geeft een uitzonderlijke kijk op hoe het Ministerie van IenW omging met transparantie. Het laat ook zien dat de rechterlijke macht niet in staat is geweest - of wilde zijn - om tot een goed oordeel te komen.

Overname integreert afval- met eindmarkt

Suez Nederland is niet meer. Onder de vleugels vandaan van een Frans, beursgenoteerd, mondiaal opererend afval- en waterbedrijf, zijn de 44 vestigingen en ruim 2.100 medewerkers in handen gekomen van een Duits familiebedrijf. De overname biedt veel kansen, maar er zijn ook verliezen te betreuren, vindt CEO PreZero Nederland, Wieger Droogh.

PBL schudt Kamer wakker: roep om dwingender beleid

In het eerste commissiedebat over circulaire economie na de verkiezingen pleitten met name de linkse Kamerfracties voor meer 'drang en dwang' in het circulaire-economiebeleid. Over de langzaam maar zeker precaire situatie van afvalverbranders en hun werknemers werden van links tot rechts vragen gesteld.

Geen akkoord over alternatief importheffing

De Vereniging Afvalbedrijven heeft demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat er niet van kunnen overtuigen de importheffing op brandbaar restafval te schrappen vanaf 2022. De staatssecretaris staat open voor alternatieven, maar dan wel mét afspraken over een afbouwpad voor verbrandingscapaciteit.

Inzamelaars nog niet klaar voor zero-emissiezones

Inzamelaars moeten vanaf 2025 in steeds meer gemeenten rekening houden met zero-emissiezones. Moeten ze massaal investeren in elektrische voertuigen, of is het wijzer om te gaan voor waterstofvoertuigen? En waar moet het inzamelvoertuig van de toekomst verder eigenlijk aan voldoen? Gemeente Amsterdam en Dar zijn er nog niet uit.

Onkruid te lijf met borstels en hitte

Vijf jaar na het verbod op gewasbestrijdingsmiddelen voor verharde oppervlakten, lijken gemeentelijke reinigingsdiensten hun onkruid redelijk in bedwang te hebben. Moeilijker en flink duurder, dat wel, en minder innovatief dan verwacht. De meeste winst valt indirect te behalen: met duurzame energie en door vooraf na te denken of een paaltje, betonblok of hoge stoep wel echt nodig is.

Vegen op waterstof win-win voor Utrecht

Is waterstof een realistisch alternatief voor elektrisch vervoer in de reinigingsbranche? De gemeente Utrecht onderzoekt het met een veegwagen op waterstof en haalt de kinderziektes er vast uit.

'Invoering statiegeld kan niet in een paar maanden tijd'

Vanaf 1 juli 2021 wordt de statiegeldregeling uitgebreid en komt er 15 eurocent statiegeld op kleine petflesjes. Dit moet ervoor zorgen dat het aantal plastic flesjes in het zwerfafval drastisch vermindert. Raymond Gianotten is sinds april 2021 directeur van Statiegeld Nederland, de uitvoeringsorganisatie van het nieuwe statiegeldsysteem.

Door de ogen van ... Toine Timmermans

Toine Timmermans, programmamanager duurzame voedselketens (WUR)/directeur Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, Wageningen/Veghel.

Afspraken nodig voor onderzoek plasticprobleem

Om het probleem van plastic zwerfafval inzichtelijk te maken, zijn volgens het Nederlands normalisatie-instituut Nen normen en standaarden nodig. De nieuwe normcommissie 'Micro- en nanoplastics in het milieu' moet hieraan gaan bijdragen, op nationaal, Europees (CEN) en mondiaal (ISO) niveau.

Verpakkingspiepschuim recyclen tot isolatiemateriaal

Na een historie van bijna veertig jaar heet Oosterbeek EPS sinds vorig jaar Van Nieuwpoort EPS Products. De werkzaamheden zijn hetzelfde gebleven: verpakkingspiepschuim recyclen tot producten voor de bouw- en de GWW-sector. “Dankzij de enorme bouwopgave in Nederland lijkt de toekomst er voor ons zonnig uit te zien.”

Houdt het dan nooit op?

Wat zou het mooi zijn als we een gemiddeld vakblad of krant openslaan en alleen maar positieve hosanna-verhalen, gelardeerd met kleurrijke foto's van lachende mensen en prachtige flora en fauna, te zien en te lezen krijgen. Ook al zou het bestaansrecht van die bladen dan wellicht verdwijnen.

Defensie wil betere afvalverwerking tijdens missies

Tijdens een militaire missie staat het herstellen van de vrede of het voorkomen van een conflict centraal, niet de wijze van afvalverwerking. Toch wil het Ministerie van Defensie het afvalbeheer in en rond een kamp verbeteren, waar mogelijk met hergebruik en het opwekken van energie uit afval.

Dierlijke bijproducten: Evoa of niet?

Een bedrijf bracht mengsels met dierlijke bijproducten over van Nederland naar Duitsland. Moest daarbij de Evoa worden toegepast? Omdat dierlijke bijproducten zijn uitgezonderd in de Evoa leek het antwoord simpel, maar de mengsels bevatten ook niet-dierlijke afvalstoffen. En toen ontstond twijfel.

KTK Lichtgewicht Inzamelpers levert gelijkwaardig resultaat

KTK gelooft in de toegevoegde waarde van innovatieve oplossingen, die bijdragen aan een optimale inzameling en bewerking van afvalstoffen. Zoals de KTK lichtgewicht Inzamelpers, die overschrijding van het maximale laadvermogen helpt voorkomen.

In korte tijd van papier naar digitaal inzamelen

Steeds vaker worden processen geautomatiseerd om kosten te besparen of om het werk makkelijker te maken. Dat gebeurt overal en dus ook in de wereld van inzameling. Jewel uit Wageningen heeft een oplossing voor de dagelijkse werkzaamheden: een tablet met een overzichtelijke digitale kaart die precies aangeeft waar je als chauffeur heen moet en waar je al bent geweest.

Terberg zet net een stap verder

Op weg naar een schonere toekomst zetten onze klanten uiteraard ook in op de noodzakelijke vergroening van het wagenpark. Terberg Matec Nederland komt tegemoet aan die vraag met onder andere elektrische inzamel- en reinigingsvoertuigen.

Utrecht met Bigbelly aan de (slimme) bak tegen zwerfafval

De gemeente Utrecht kiest in de strijd tegen zwerfafval voor Bigbelly. Een slimme, gesloten afvalbak met unieke zelfperstechniek, die vijf keer minder vaak geledigd hoeft te worden.

GFE cocons helpen gemeenten met scheiden van afval

In 2050 een volledig circulaire economie is voor MCB Milieu & Techniek een belangrijke stip aan de horizon. MCB ontwerpt en produceert slimme inzamelmiddelen om grondstoffen in te zamelen

Zijn afvalinzamelaars recycling- of transportbedrijven?

De bovenstaande vraag durven we vaak te stellen. Het optimaliseren van transport stuit vaak op onbegrip en angst bij operationele mensen binnen een inzamelaar. Ongegrond en vooral kortzichtig.