Uit de inhoud van Vakblad Afval! augustus 2021

Gemak als mantra

De eenvoudige oplossingen voor het recyclen van verpakkingen zijn gerealiseerd. Als volgende stap wil Hester Klein Lankhorst, sinds 1 januari 2021 algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen, zich inzetten voor een betere afzet van recyclaat. “Kortere ketens zorgen voor goedkopere gerecyclede grondstoffen.”

Nascheiding AEB op de rails na valse start

De nascheidingsinstallatie van AEB was sinds de inwerkingtreding onderwerp van discussie, frustratie, teleurstelling én geschil. Wás, want ingrijpende wijzigingen hebben het tij doen keren. “De installatie functioneert nu net zo goed als die van Attero, AVR of HVC/Sortiva”, vindt SI-teamleider Bas van den Ban. “Sterker nog, als wij straks ook de papierfractie kunnen afzetten, dan lopen we voorop.”

Optimalisatie van de scheidingsinstallatie

Zonder scheidingstechnologie kunnen geen grondstoffen uit afval geproduceerd worden. Hoe sneller en nauwkeuriger de techniek hoge kwaliteit uitgesorteerde stromen levert, des te groter de boost voor de circulaire economie. Voor de toekomst is het interessant om te horen waar recyclebedrijven vandaag de dag in investeren en waarom. Een rondgang langs drie bedrijven.

Kamer wil realistisch scenario voor afbouw capaciteit AEC's

Een ruime meerderheid in de Kamer schaarde zich voor het zomerreces achter een motie die de regering verzoekt te komen met een realistisch afbouwpad voor de Nederlandse afvalverbrandingscapaciteit. Maar wat is realistisch?

Zoveelste vertragingsmanoeuvre in statiegelddossier?

Milieuorganisaties zijn kritisch op het plan van het bedrijfsleven om blikjes buiten supermarkten om in te zamelen. Zij zien er zelfs een 'cynische sabotagepoging' in. Ook Metalen Verpakkingen Nederland en Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland zetten hun vraagtekens bij het plan, dat duur en consumentonvriendelijk zou uitpakken.

Rova wil inzicht in circulaire prestaties vergroten

Rova wil meer zicht krijgen op wat verderop in de keten gebeurt met de afvalstromen die zij inzamelt. Want welke circulaire prestatie leveren de aangesloten gemeenten nu eigenlijk en aan welke knoppen kan met elkaar gedraaid worden om die prestatie te verbeteren? Het blijkt nog niet zo eenvoudig te achterhalen.

Asbestcement te lijf met afvalzuren

Over drie jaar wil Inez Postema, CEO van Asbeter Holding, in de Rotterdamse haven een demonstratiefabriek operationeel hebben, waar jaarlijks 60 kton asbestcement dakplaten en 170 kton industriële restzuren worden verwerkt in een circulair proces. Dit zorgt voor een CO2-reductie van 100 kton.

Door de ogen van ... Willeke Ketting

Willeke Ketting, directeur Metaalhandel W. Ketting & Zn./voorzitter Metaal Recycling Federatie (MRF), Pernis

Een lesje economie

Vandaag een lesje economie. Ik verwacht dat een derde van de lezers gelijk doorbladert, een derde denkt dat hij of zij wat kan leren, en een derde in de handen wrijft en mij keihard probeert te tackelen op fouten.

Rijksoverheid neemt meer tijd voor aanbesteding van afval

In het afgelopen halfjaar leidden elf afval-aanbestedingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot vier opdrachten. De rest is vertraagd en wordt opnieuw naar de markt gebracht. Dit blijkt alles te maken te hebben met een nieuwe systematiek van uitvragen.

Iedereen is onbeperkt welkom in beroep!

Voor afvalbedrijven lijkt een procedure over varkens in Limburg nou niet echt relevant. Maar opeens is dat anders. Totdat de wetgever de wet heeft aanpast, heeft deze zaak namelijk grote gevolgen voor het procesrecht in alle omgevingsrechtelijke procedures.

Bollegraaf legt laatste hand aan testcentrum

De Bollegraaf Groep is bezig met de bouw van haar spiksplinternieuwe testcentrum op het eigen terrein in Appingedam. De feestelijke opening voor genodigden zal plaatsvinden op 15 september, maar nu al wordt er naar uitgekeken klanten en overige partners rond te gaan leiden.

The future is clean: Banzo recycling systems

De toekomst moet 100 procent circulair, dat is zeker. Het is terecht dat er ambitieuze doelstellingen zijn op het gebied van recycling. Maar hoe transformeer je jouw afvalverwerking op een verstandige manier?

Bigbagstore.nl: totaalleverancier voor big bags

Bigbagstore.nl is gespecialiseerd in de verkoop van nieuwe big bags (FIBC's), gebruikte big bags, big bag containers, big bag cars, big bag messen, netzakken en andere aanverwante producten. Vanuit het distributiecentrum in Emmeloord (Flevoland) distribueert het bedrijf big bags wereldwijd.