Uit de inhoud van Vakblad Afval! oktober 2021

De beurzen gaan weer beginnen

Een kleine anderhalf jaar is het in de hallen van beurslocaties angstvallig stil geweest, tenzij deze natuurlijk waren ingericht als vaccinatielocatie. Nu gaan vrijwel overal de deuren weer open en dus ook bij de Pollutec en de Plastic Recycling Show Europe.

Kamerleden stellen zich voor

De vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat kent sinds de verkiezingen van maart een nieuwe samenstelling. Niet alle mensen op die lijst, die 34 leden telt, houden zich bezig met afval en circulaire economie. Dat geldt wel voor Peter de Groot (VVD), Kauthar Bouchallikht (GroenLinks), Chris Stoffer (SGP) en Agnes Mulder (CDA). In het Vakblad Afval! stellen zij zich voor en vertellen ze wat de afvalsector de komende jaren van hen kan verwachten.

'Productieplannen biokerosine bedreigen gebruik biodiesel'

Nederlandse producenten van biodiesel uit afval maken zich zorgen over Haagse plannen voor de verduurzaming van de luchtvaart. Grondstoffen die nu nog worden ingezet voor biodiesel voor het wegtransport en de scheepvaart, dreigen te worden aangewend voor vliegtuigbrandstoffen. Over hoe erg dat is, blijken de meningen verdeeld.

AVR en HVC botsen over commerciële activiteiten

Volgens AVR begeeft HVC zich op glad ijs door te veel werk te verrichten voor niet-aandeelhouders. De inbestedingscontracten met aandeelhouders zouden daardoor niet rechtmatig zijn. HVC zelf is zich van geen kwaad bewust en zegt zich aan alle wet- en regelgeving te houden.

"Goed doordachte verpakking moet de norm zijn"

Europese afvalbedrijven hopen dat de Europese Commissie bij de herziening van de EU-richtlijn voor verpakkingen en verpakkingsafval inzet op scherpere eisen aan het ontwerp van verpakkingen, zodat deze eenvoudiger te sorteren en recyclen zijn. Hun tweede prioriteit: een verplichting voor de toepassing van recyclaat in verpakkingen. Hoogleraar Packaging Design Roland ten Klooster waarschuwt voor te stringente eisen.

Aanvalsplan gft: plan van een lange adem

Rijkswaterstaat, de Vereniging Afvalbedrijven en de Nederlandse Vereniging van Gemeentelijke Reinigingsdiensten startten twee jaar geleden met het 'Aanvalsplan gft'. Het doel: meer en zuiverder gft inzamelen. Hoewel de kwaliteit van gft vooralsnog niet verbeterde, geven de samenwerkende partijen niet op. “Het streven blijft om uiteindelijk naar 0 procent vervuiling te gaan.”

Primeur: Belgische inzameling in Nederland

Vanaf 2022 doet zich in Noord-Brabant een unieke situatie voor: de Belgische afvalintercommunale IOK Afvalbeheer gaat dan huishoudelijk afval inzamelen op Nederlands grondgebied. Een bijzondere, maar ook logische grensoverschrijdende samenwerking.

Door de ogen van ... Bianca Lambrechts

Bianca Lambrechts, directeur Nedvang, Leidschendam

"Samenwerking steeds belangrijker in afvalmarkt"

Met een vaste klantenkring houdt familiebedrijf Meeuwenoord uit Noordwijkerhout zich al sinds 1975 knap staande in de afvalsector. Het bedrijf onderscheidt zich op service, maar concurreert ook met de 'grote jongens' door de uitstekende ligging van de sorteer- en overslaglocatie in de Duin- en Bollenstreek. Neven Bart en Barry Meeuwenoord geloven echter bovenal in samenwerking: “Concurrenten worden op bepaalde gebieden ook concullega's.”

Afvalbranden door batterijen: een update

Helaas niet onverwacht neemt het aantal nieuwsberichten over afvalbranden op verwerkingslocaties, maar ook in inzamelauto's, toe. En hoewel niet altijd DE oorzaak is te vinden, weten we onderhand wel dat de meeste gevallen te maken hebben met de toename van lithium-ionbatterijen in de verkeerde afvalstroom.

Actueel en reëel belang bij een uitspraak van de rechter?

Een bedrijf bracht afvalstoffen over naar het buitenland. Vanwege overtredingen hierbij kreeg de onderneming drie lasten onder dwangsom opgelegd. In het beroep tegen de dwangsommen kwam de vraag aan de orde of de bezwaarmaker nog wel belang had bij een inhoudelijke beoordeling van zijn bezwaren.

Het inzamelen van de toekomst

De afvalkalender is gemaakt. Het is duidelijk op welke adressen en op welke dag moet worden ingezameld. De volgende stap? Alles werkbaar maken voor het team van planners en chauffeurs. Hoe moeten de nieuwe of aangepaste routes worden gereden?

Meer opslagcapaciteit, slimme afvaltracering en ZZS-oplossingen

De chemische en farmaceutische industrie heeft specifieke behoeften op het vlak van afvalbeheer. Afval dient veilig, maar zo vlug mogelijk de productiesite te verlaten om risico's te vermijden. Afval legt steeds een hele weg af die volledig getraceerd moet kunnen worden van bron tot eindverwerking. Voor gevaarlijk, sensitief afval of zeer zorgwekkende stoffen is dat zelfs een prioriteit. Afvalpartner Indaver investeerde in de nodige infrastructuur, tools en kennisdeling om in te spelen op die noden.