Uit de inhoud van Vakblad Afval! maart 2022

Inzameling statiegeldblikjes tóch in de supermarkt

Supermarkten gaan vanaf 1 januari 2023 toch zelf blikjes inzamelen. Het plan met de circulaire hubs bleek door de grote tegenstand niet houdbaar. Maar voor de toekomst wordt de deur naar dit systeem open gehouden.

Te weinig concurrentie?

Drie gemeenten trokken zich het afgelopen jaar terug uit de private markt voor inzameling van huishoudelijk restafval. Zij kozen langjarig voor een publieke partij, omdat de concurrentie op de private markt te gering is. Teken aan de wand of uitzondering?

Ontdoener en verwerker gevaarlijk afval vinden elkaar

Begin deze eeuw exporteert Nederland amper gevaarlijk afval. Met twee draaitrommelovens van AVR kunnen we prima onze eigen broek ophouden. Als deze ovens niet meer rendabel zijn en de overheid vanaf 2004 niet meer wil bijpassen, is ons land echter al snel exportkampioen gevaarlijk afval. De Europese markt blijkt voor ontdoeners zo zijn eigen wetten en beperkingen te hebben.

Zuid-Holland stelt “ondergrens aan brandveiligheid”

Voor het reduceren van het aantal branden bij afval- en recyclingbedrijven, lijken overheidsmaatregelen zoals verscherpt toezicht tekort te schieten. Daarom wil de provincie Zuid-Holland dat afvalbedrijven zélf met gerichte maatregelen komen. Andere provincies volgen wellicht, al hebben sommige weinig zicht op de jaarlijkse hoeveelheid afvalbranden.

Kamer wil betere monitoring peuken in zwerfafval

Begin februari mocht de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Vivianne Heijnen, haar eerste plenaire debat met de Tweede Kamer voeren. Het was het Tweeminutendebat Circulaire Economie, de afronding van het debat dat haar voorganger Steven van Weyenberg in november met de vaste commissie van IenW had gevoerd.

Van handelaar naar recycler én regisseur

Het voormalige Besstrade, dat de afgelopen decennia over de hele wereld partijen pvc verhandelde, legt zich meer en meer toe op het zélf recyclen van dit 'magische materiaal'. Directeur Huib van Gulik: “Producenten willen hun grondstoffen terug. Wij gaan ze daarbij helpen.”

Synergie tussen sorteren en Subcoal

Familiebedrijf N+P Group wil groeien. Van nichespeler naar een bedrijf met minstens vijftien installaties door heel Europa. Desnoods van de grond af opgebouwd, maar de snelle groei komt vooralsnog vooral uit overnames.

Door de ogen van ... Natascha Spanbroek

Natascha Spanbroek, coördinator onderzoeksprogramma Circulaire Economie, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven

Een circulaire keten voor fietsbanden: reëel of utopie?

Fietsen is goed voor mens en milieu. De manier waarop we in Nederland met versleten fietsbanden omgaan, is dat niet. Op enkele duurzame initiatieven voor hergebruik na, verdwijnt het gros nog altijd in de verbrandingsovens.

Afvalbranche kwetsbaar voor cyberaanval

De afvalbranche is een essentiële dienst die kwetsbaar is voor cyberaanvallen. Dat zegt cybersecuritydeskundige Dave Maasland. De sector heeft volgens hem een aantal kenmerken waardoor bedrijven zich extra bewust moeten zijn van het risico. “Maar er zijn genoeg mogelijkheden om je hiertegen te verweren.”

Met een 10 de bouwplaats op

Afvalinzamelaars komen overal waar afval vrijkomt. En omdat bouw- en sloopafval één van de grootste afvalstromen is, wordt er dus ook regelmatig een bouwplaats opgereden om een afvalcontainer te plaatsen of op te pikken. Een plaats waar veel ongevallen plaatsvinden, dus ook voor de afvalchauffeur is het opletten geblazen.

Asfalt over de grens

Moeten bij het importeren van een oranje-lijst afvalstroom in de kennisgeving specifieke inrichtingen genoemd worden die deelfracties van die afvalstroom afnemen? Of gaat dat te ver? De voorzieningenrechter van de Raad van State zet er in ieder geval vraagtekens bij.

Brandschade door broei voorkomen met AI

Een straatbeeld vol zelfrijdende auto's mag dan nog toekomstmuziek zijn, artificial intelligence (AI) is allang overal te vinden. Ook de Rising Early Detection (RED) van Kooi heeft AI en die technologie ontwikkelt het bedrijf steeds verder door.

Verwerkingscapaciteit, recycling en warmtenet voor industrie

De grootindustrie wil absolute zekerheid over de verwerking van hun afval. Die continuïteit is cruciaal om de productie te vrijwaren. In crisistijd is verwerkingscapaciteit schaars en dus blijft Indaver investeren in nieuwe installaties en in technologieën voor afvalverwerking en hoogwaardige recycling. Daarnaast speelt het afvalbedrijf in de - onder druk staande - energietoelevering een cruciale rol in een nieuw warmtenetwerk voor de industrie.