Uit de inhoud van Vakblad Afval! mei 2022

Overname AEB door AVR verder onder de loep

De Autoriteit Consument & Markt gaat de geplande overname van AEB door AVR verder onderzoeken. De vrees bestaat dat de overname leidt tot hogere tarieven voor afvalverwerking. Private marktpartijen zien juist voordelen in de verdere privatisering van de verwerkingsmarkt.

Nieuwe rol voor afvalbedrijf van de toekomst?

De veranderende wetgeving heeft de afgelopen 25 jaar veel invloed gehad op de private afvalsector, die zich hierop heeft moeten aanpassen. Om in een komende circulaire economie actief te kunnen blijven, moeten afvalbedrijven steeds meer investeren in nieuwe recyclingtechnieken. Maar, er lonkt ook een nieuwe rol.

Tag-truc kost wegbeheerders tonnen

Teerhoudend asfalt dat volgens Nederlands beleid thermisch gereinigd moet worden, zou nog altijd weglekken naar het buitenland. Het probleem: kennishiaten bij de overheid. Tegelijkertijd groeit de vraag naar thermische reiniging van dit gevaarlijk afval uit het buitenland. Voor Recycling Kombinatie Reko aanleiding om fors te investeren in een nieuwe verwerkingsinstallatie.

Versnelling nodig voor realisatie Nederlandse groengasambitie

In het Klimaatakkoord is opgenomen dat Nederland in 2030 2 miljard kubieke meter groengas moet produceren. Drie jaar na het sluiten van het akkoord blijft de jaarproductie echter steken op ruim 200 miljoen kuub groengas. Om de groengasambitie alsnog waar te maken, is exponentiële groei nodig, waarschuwen Perpetual Next en Gasunie.

EC wil van duurzame producten norm maken

Kleding en ander textiel, bouwproducten en eigenlijk zo veel mogelijk andere producten: ze moeten van de Europese Commissie allemaal duurzamer geproduceerd worden, langer meegaan en beter te repareren zijn.

Het probleem van de peuk

Peuken op straat zijn een hardnekkig probleem, maar wat is eraan te doen? De tabaksindustrie wordt via de Europese Richtlijn wegwerpplastics verantwoordelijk voor de opruimkosten en werkt aan plasticvrije alternatieven. Milieuorganisaties en artsen zien echter liever een verbod op de sigarettenfilter. “Het is een zinloze toevoeging.”

Door de ogen van ... Bas Stoffels

Bas Stoffels, directeur Knapzak Benelux BV, Goirle

Artificial intelligence in de vuilniswagen

Kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gebruikt in de wereld van recycling. Zo voorziet Renewi in België vuilniswagens inmiddels van AI-camera's die ingezamelde materialen kunnen herkennen. Is dit een opmaat naar meer artificial intelligence in afvalbeheer?

'Duurzaamheid heeft nog geen duidelijke plek in het onderwijs'

Duurzaamheid en circulariteit moeten beter worden geïntegreerd in het onderwijs, vindt de Europese Commissie. Maar in hoeverre besteedt het onderwijs hier op dit moment al aandacht aan? En hoe kan dit beter?

Always look on the bright side of life

Ik waarschuw u alvast. Dit is een column met vervelende inhoud. Ik ben van nature positief ingesteld en zoek, als het even tegenzit, altijd naar een vrolijke uitweg. Maar het kost me de laatste tijd steeds meer moeite de bright side of life te zien. U ook?

Voormalige groothandel richt zich nu op recycling

De importrestricties op afval van diverse Aziatische landen hebben ertoe geleid dat Heathland haar werkzaamheden moest veranderen. Waar het bedrijf voorheen plasticafval naar China transporteerde, gaat de aandacht inmiddels naar het recyclen van thermoplastische kunststoffen. Met dank aan een Amerikaanse multinational.

Pas(t) het besluitbegrip?

Een eigenaar van een recreatiewoning wil een afvalpas ontvangen om zich van zijn huishoudelijk afval te ontdoen, maar Avri wil deze pas niet leveren. Dit leidt tot een bijzondere rechtsgang.

Attero Wijster: Afvalbedrijf van de toekomst

Attero Wijster heeft er al een hele historie op zitten. Wie kent de Vam-trein nog die afval uit Den Haag naar Wijster bracht? Sinds de oprichting in 1929 heeft Attero zichzelf al heel wat keren opnieuw uitgevonden. Steeds worden nieuwe activiteiten toegevoegd aan ons ecosysteem waardoor het bedrijf sterker en veelzijdiger wordt.