Uit de inhoud van Vakblad Afval! juni 2022

Zoeken naar geld voor de circulaire economie

Het zal nog tot het voorjaar van 2023 duren voordat duidelijk is of er geld komt voor extra plannen van staatssecretaris Heijnen voor het versnellen van de overgang naar een circulaire economie. De ambities rond de transitie nemen toe, zeker in relatie tot klimaat, alleen het geld (nog) niet.

Afvalsector kampt met gevolgen pandemie en oorlog

De Europese economie wordt op dit moment hard geraakt, met name door de gevolgen van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. In diverse sectoren is sprake van leveringsproblemen en stijgende materiaal- en energiekosten. Ook de afvalsector ontkomt hier niet aan, blijkt uit een rondgang.

Samenwerking in afvallogistiek in stroomversnelling

In rap tempo kan samenwerking in afvallogistiek onontkoombaar worden voor afvalbedrijven. De Nederlandse ambities op het gebied van CO2-reductie, schone lucht en rustigere en veiligere binnensteden dwingen bedrijven elkaar op te zoeken. En dan is er ook nog een schreeuwend tekort aan chauffeurs dat alleen maar groeit.

UPV-systemen aanpassen aan 21e eeuw

Als de Nederlandse overheid de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) goed wil toepassen in de transitie naar een circulaire economie, dan moeten producenten en importeurs hogere vergoedingen betalen aan de producentenverantwoordelijkheidsorganisaties. Dit stelt wetenschapper Walter Vermeulen. De textielsector wil verder kijken dan enkel recyclen.

"Niet transparant willen zijn, is niet meer van deze tijd"

'Zijn ze gek geworden in Brussel?' Het is een reactie die Salacia Solutions vaker hoort. De Europese Commissie sleutelt aan de regelgeving die bedrijven verplicht om te rapporteren over duurzaamheid. En dat lijkt een forse belasting te worden. Maar de nieuwe regels bieden volgens Salacia ook kansen.

Archeologen van het heden

In hun zoektocht naar betere scheidingsresultaten kloppen gemeenten regelmatig aan bij Eureco, dat de verschillende afvalstromen analyseert. Hierbij kijkt het onderzoeksbureau onder meer naar de inzamelmiddelen en de inzamelfrequentie. “We zien het verschil tussen Oost- en West-Nederland.”

Door de ogen van ... Jurgen Ooms

Jurgen Ooms, adviseur circulaire economie, Tauw, Deventer

Naar een fossielvrije weg

Het is een spannende balans tussen klimaat en luchtkwaliteit en continuïteit van onze maatschappelijke behoeften. Maar een beetje spanning is gezond, toch?

Weer asfalt in de rechtszaal

Nederland behandelt asfalt met Pak's veel strenger dan de Europese wet voorschrijft. Dat brengt exporteurs in het nauw, maar de Raad van State laat export voorlopig toch toe.

Primeur met volledig elektrische Scania's voor inzameling

Een primeur in Nederland voor PreZero. De specialist in afvalmanagement en recycling gaat in de gemeente Arnhem rijden met de eerste 100 procent elektrische Scania's om afval op te halen bij de verschillende milieustraten. Het gaat om de Scania 25P B6x2*4 Batterij Elektrisch Voertuig (BEV), met elektromotor met een continue vermogen van 230 kW die beschikt over een ruime actieradius om volledig zero-emissie ingezet te kunnen worden.