Uit de inhoud van Vakblad Afval! augustus 2022

'De slagader van de hele business'

De verwerkingsmarkt van gft ontwikkelt zich met ups en downs via compostering en vergisting richting het winnen van bouwstenen voor de biobased economy. Maar moet dat wel het ultieme doel zijn? “Als we de compost niet kwijt kunnen, dan stort het hele bouwwerk van inzameling en verwerking van gft in elkaar”, klinkt een waarschuwing.

Sterke herstart van Ifat

Het was best even spannend of Ifat post-corona aantrekkelijk zou blijven voor het internationale publiek. Met 119.000 bezoekers uit 155 verschillende landen, kon de beursorganisator bij het sluiten van de deuren echter opgelucht ademhalen. Ifat blijft een publiekstrekker.

(Nog) geen drang en dwang nodig in vernieuwd Vang-beleid

In 2030 geldt in de EU een minimaal recyclingpercentage van stedelijk afval van 60 procent. Om dit percentage te behalen, is de nadruk in het Vang-programma verschoven naar schone ingezamelde afvalstromen. Hier moeten gemeenten voor gaan zorgen, maar hebben ze daar wel de capaciteit voor? “De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij gemeenten.”

“Bestaande marktsituatie doorkruisen is niet onze opzet”

Tot 18 mei konden bedrijven, ziekenhuizen en scholen het Afvalfonds Verpakkingen laten weten dat ze hun plastic verpakkingen, drankenkartons en glazen verpakkingen gescheiden willen laten inzamelen op kosten van het verpakkend bedrijfsleven. Inmiddels is het de vraag hoe het Afvalfonds de inzameling gaat organiseren. De markt volgt het project met argusogen.

“Consolidatie onontkoombaar in recyclingsector”

Zeker twintig keer werd Peter Daalder de afgelopen jaren benaderd met de vraag of hij zijn recyclingimperium wilde verkopen. Om de toekomst van Daly Plastics, Caroda en de Daalder Groep te kunnen waarborgen in een snelgroeiende markt, maakte hij echter een andere keuze. Hij brengt de werkmaatschappijen in op een platform van Europese polyethyleenrecyclers. “Recyclingbedrijven moeten de stap van de amateurs naar het betaald voetbal maken.”

Door de ogen van ... Walter Brouwer

Walter Brouwer, algemeen directeur Avri, Geldermalsen

Stoeien met afvaldata

De provincie Groningen wil verschillende monitoren op het gebied van milieu, erfgoed, natuur en mobiliteit binnen haar grenzen samenbrengen op één online platform: de Staat van Groningen. Maar eerst moeten de data op orde worden gebracht. Alleen al voor afval blijkt dat geen sinecure.

Spanningen op inzamelmarkt verpakkingen

Afvalbeheer is geen oorlog, maar al decennia een serieus spel met soms veranderende spelregels. Met de komst van een vergoeding voor de inzameling en verwerking van verpakkingsafval van bedrijven staat een nieuw spel op stapel, waarvan de spelregels nog niet duidelijk zijn.

Van slow fashion naar gerecycled vilt

De sociale onderneming i-did recyclet afgedankte kleding tot vilt en past dit materiaal vervolgens toe in tassen, accessoires en akoestische interieuroplossingen. Deze complete circulaire viltketen is sinds dit voorjaar onder één dak gebracht in Den Haag. Bij i-did krijgt echter niet alleen textiel een tweede kans.

Moyu wijst op blinde vlek voor milieudruk papier

Een notitieboek van steenpapier dat vijfhonderd keer volgeschreven kan worden: is dat duurzamer dan een papieren notitieboek? Jazeker, zegt Roel Schatorjé, oprichter van Moyu. Met zijn scale-up-bedrijf hoopt hij Europa te veroveren. “Hopelijk groeit dankzij ons product het bewustzijn dat papier een flinke milieu-impact heeft.”

Na de sauna een koud bad?

Bij het toepassen van het afvalstoffenrecht is het altijd opletten geblazen. De wet- en regelgeving is fijnmazig, er gelden bijzondere bepalingen die voorgaan op algemene regels, en het recht kent (soms) aan meerdere overheden een bevoegdheid toe om handhavend op te treden tegen overtredingen.

De onschatbare waarde van organisch afval

Renewi Organics is verantwoordelijk voor de verwerking van organische reststromen bij Renewi. Het verwerkte volume wordt al voor meer dan 90 procent hergebruikt. Doel is dit de komende jaren nog verder te optimaliseren. Minder nieuw. Meer renew, dus.