Uit de inhoud van Vakblad Afval! oktober 2017

Recyclingsymposium 2017: de weg vooruit

'Circulaire Economie, waarom niet?' Dat is de titel van het zesde Recyclingsymposium. In een ochtend vullend programma willen de organisatoren het publiek inspireren met uiteenlopende presentaties over de urgentie en voortgang van de circulaire economie. Een voorproefje.

Iedereen aan de bak, iedereen een beetje pijn

Het sluiten van de kunststofketen is een klus voor alle spelers in de keten, van producent tot burger, gemeente en recycler. Alleen een slimme combinatie van maatregelen zet echt zoden aan de dijk. “We lopen echt tegen de grenzen van het systeem aan”, aldus KIDV-directeur Hester Klein Lankhorst.

"De afvalwereld is vergeven van geloven"

Een Keuringsdienst van Waarde die nagaat of gescheiden ingezameld afval wel goed wordt verwerkt. Dion van Steensel zou het toejuichen, al zou hij van de bevindingen niet per se vrolijk worden. "Ik voorzie de komende tijd meer incidenten waaruit blijkt dat afval goed wordt ingezameld, maar vervolgens slecht wordt ingezet." De nieuwe algemeen directeur van HVC over zijn visie op de grondstoffen- en energietransitie waar het bedrijf voor staat.

'List gebruikt bij gunning miljoenenopdracht'

Heeft Cure bij het onderhands gunnen van een opdracht aan de eigen joint venture met Dong Energy, netjes gebruik gemaakt van de uitzondering op de aanbestedingsplicht? Of is hier sprake van misbruik? In de zaak die Attero aanspande besloot de voorzieningenrechter “extra kritisch en uiterst formeel” naar de stellingen van Cure en Dong Energy te kijken.

Niet alledaags scheiden op kleur

Levert sorteren op kleur een bijdrage aan hoogwaardige recycling? Voor glas en petflessen lijkt dit een uitgemaakte zaak. Voor andere kunststoffen en bouwafval ligt het minder voor de hand. Ook hier keert het tij. Want hoe monokleuriger de afvalstroom, des te meer interesse vanuit de markt.

Aparte prullenbakken: kwestie van doorzetten

Binnenshuis zijn mensen inmiddels wel gewend om hun afval in aparte bakken te doen. Dat zou ook op straat, in parken, op stations of luchthavens moeten kunnen. De resultaten uit de eerste proeven zijn wisselend, maar gemeenten, ProRail en Schiphol laten zich niet uit het veld slaan.

Gezocht: een zuivere stroom pmd

In veel Nederlandse gemeenten wordt sinds enige tijd pmd (of het 'pd' of 'p') gescheiden ingezameld. Maar dat de afvalstroom bestaat, zegt nog niets over de rendementen die eruit gehaald worden. Onderzoek van het LCKVA toont aan dat 15 tot 33 procent van het ingezamelde pmd bestaat uit andere materialen.

Door de ogen van ... Raymond Gianotten

Raymond Gianotten, Directeur Stichting Retourverpakking Nederland/NL vereniging Frisdrank, Waters en Sappen, Den Haag.

Van frituurvet tot brandstof

In het Westelijk Havengebied in Amsterdam verwerkt Rotie samen met haar zusterbedrijven frituurvet en organisch afval tot biodiesel en biogas. De manier waarop dat gebeurt, is uniek in de wereld, stelt de kersverse directeur Louis Sciarli. “We mogen dat best wat meer uitdragen.”

Vrachtautootje pesten

Wat een gedoe toch steeds met het weren van vrachtauto's in de binnensteden. Begrijp me goed, niet het waarom stoort me erg, daarvoor is het milieu me te lief, maar vooral het hoe. Zoals in grote steden als Amsterdam, waar iedere stadsdeelraad het op eigen houtje doet.

Ontneming, hoe werkt het?

In een zaak rond illegaal transport van afvalolie werden ontnemingsvorderingen ingediend. Hoe de daarop gebaseerde bedragen tot stand komen, lijkt echter een zaak van willekeur.

Hollands glorie pur sang

Bollegraaf Recycling Solutions Group is internationaal uitgegroeid tot een begrip en heeft vestigingen en vertegenwoordigingen in de meeste Europese landen, Noord-Amerika, Australië en Azië. In Appingedam en Emmen ontwerpt en produceert Bollegraaf turnkey sorteer- en recyclingoplossingen voor het terugwinnen van grondstoffen uit plastics, papier, karton en huishoudelijk afval tot circa 95 procent.