Uit de inhoud van Vakblad Afval! mei 2017

On(lo)smakelijke activiteiten

De eis van onlosmakelijkheid is bedacht om het bedrijven makkelijk te maken: één aanvraag voor meerdere activiteiten, die leidt tot één vergunning. In de praktijk levert het in sommige situaties echter toch moeilijkheden op.

Alternatieve brandstoffen in het zonnetje op RDD

Demonstratie blijft het hart van de Reinigingsdemodagen (RDD), waar ook dit jaar weer veel voertuigen en inzamelmiddelen te bewonderen zijn. Deze editie is er ook extra aandacht voor alternatieve brandstoffen als waterstof, LNG en elektriciteit.

Malta zet bijl in wortels van circulaire economie

Donkere wolken pakken zich samen boven de hoofden van afval- en recyclingbedrijven. "Het Maltese EU-voorzitterschap stuurt de circulaire economie totaal de verkeerde kant op."

Geen Klaver-effect in afvalland

NVRD-voorzitter Han Noten durfde de voorspelling wel aan tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres. Het regeerakkoord zal de manier waarop we met afval en grondstoffen omgaan niet drastisch veranderen. In één van de deelsessies tijdens het congres werd besproken wat er de komende jaren wel van Den Haag verwacht mag worden.

Geen Twexit in Twente

Twence blijft een overheidsbedrijf. Het wordt zelfs een euregionaal overheidsbedrijf als de Stadt Münster toetreedt en wellicht ook een 'duurzaamheidsbevorderaar' voor de aandeelhouders.

Hoe landt de circulaire economie in de samenleving?

Terwijl er nog lang geen politieke consensus is over de inhoud van het circulaire-economiepakket, maken beleidsmakers én de politiek zich zorgen hoe hun ideeën in de praktijk moeten worden gebracht.

Afvallogistiek moet duurzamer

Afval- en grondstoffenbedrijven moeten de komende jaren meer werk maken van het verduurzamen van hun logistiek. Het Parijsakkoord laat hen weinig andere keus: CO2-emissievrije voertuigen worden door de klimaatafspraken mogelijk sneller dan gedacht de nieuwe norm. Hoe realistisch dat is, is echter zeer de vraag.

Bugaboo wil tot het eind iets goeds in de markt houden

Een meegroeiende kinderwagen waarmee je gezien wil worden. Dat is de filosofie achter Bugaboo. In het verlengde daarvan wil het Nederlandse bedrijf de wagens zo lang mogelijk in de markt houden en het liefst de onderdelen ook weer hergebruiken. Technisch kan het, maar de voortdurende veranderende regels voor babyspullen maken dat er niet makkelijker op.

Afspraak is afspraak

SMART. De managementterm uit de jaren 90 voor het duidelijk, eenvoudig en controleerbaar opstellen van doelstellingen. De prestatiegaranties uit de Raamovereenkomst II zijn dat zeker niet. De ILT die moet controleren of aan de voorwaarden wordt voldaan, heeft er een zware dobber aan.

Door de ogen van... Laurens Groen

Laurens Groen, CEO Milgro, Rotterdam.

Dure vrachtauto's

Prijsafspraken tussen concurrenten. Als je de media volgt, dan is het eerder regel dan uitzondering. Je vraagt je af of er nog branches zijn waar geen prijsafspraken worden gemaakt. Vorig jaar werden ook vrachtautofabrikanten beboet voor hun truckkartel. TLN in actie!

Franse Green Deal focust vooral op kwantiteit

Zo'n 460 Mton minerale bouwstoffen heeft de bouwsector in Frankrijk jaarlijks nodig. Daarvan is een kwart afkomstig van hernieuwbare bronnen. Het besef dat dit percentage moet toenemen, leidde vorig jaar tot een van de eerste Franse Green Deals.

Machinebouw in de groei bij AW Materieel

AW Materieel breidt uit op haar locatie in Emmeloord. In de nieuwbouw komt de afdeling Machinebouw, die onder de naam AW Machinery een steeds grotere plaats in neemt naast de verhuuractiviteiten van AW Materieel. Met name de ontwikkeling en bouw van wascontainers nam de afgelopen jaren een grote vlucht.